KULOV Kiosk Game

KULOV Kiosk Game
KULOV Kiosk Game

สนุกทุกมิกซ์ คลิกทุกแมตซ์

สนุกทุกมิกซ์ คลิกทุกแมตซ์

สนุกทุกมิกซ์ คลิกทุกแมตซ์

Background

Background
Background

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ” หรือ “กลุ่มบริษัทไทยเบฟ” ) เป็นบริษัทเครื่องดื่มชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ คือ การเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารที่มั่นคงและยั่งยืนของอาเซียน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ” หรือ “กลุ่มบริษัทไทยเบฟ” ) เป็นบริษัทเครื่องดื่มชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ คือ การเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารที่มั่นคงและยั่งยืนของอาเซียน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ” หรือ “กลุ่มบริษัทไทยเบฟ” ) เป็นบริษัทเครื่องดื่มชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ คือ การเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารที่มั่นคงและยั่งยืนของอาเซียน

Feature

Feature
Feature

1

Kiosk Game

เครื่องเล่นเกมจับคู่สูตรของ Kulov Vodka ให้ผู้ใช้ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม

1

Kiosk Game

เครื่องเล่นเกมจับคู่สูตรของ Kulov Vodka ให้ผู้ใช้ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม

1

Kiosk Game

เครื่องเล่นเกมจับคู่สูตรของ Kulov ให้ผู้ใช้ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม

1

Kiosk Game

เครื่องเล่นเกมจับคู่สูตรของ Kulov ให้ผู้ใช้ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม

2

UX/UI Game Design

ออกแบบเกมเกี่ยวกับการ Mix & Match สูตรของ Kulov Vodka

2

UX/UI Game Design

ออกแบบเกมเกี่ยวกับการ Mix & Match สูตรของ Kulov Vodka

2

UX/UI Game Design

ออกแบบเกมเกี่ยวกับการ Mix & Match สูตรของ Kulov Vodka

2

UX/UI Game Design

ออกแบบเกมเกี่ยวกับการ Mix & Match สูตรของ Kulov Vodka

We've worked with Devsmith multiple times, and it has always been a pleasure! He helped us craft engaging code clean that convert well. Devsmith works in a very timely manner and always ensures that you are fully satisfied with the results!

Firstname Lastname

Founder of Kulov

We've worked with Devsmith multiple times, and it has always been a pleasure! He helped us craft engaging code clean that convert well. Devsmith works in a very timely manner and always ensures that you are fully satisfied with the results!

Firstname Lastname

Founder of Kulov

We've worked with Devsmith multiple times, and it has always been a pleasure! He helped us craft engaging code clean that convert well. Devsmith works in a very timely manner and always ensures that you are fully satisfied with the results!

Firstname Lastname

Founder of Kulov

We've worked with Devsmith multiple times, and it has always been a pleasure! He helped us craft engaging code clean that convert well. Devsmith works in a very timely manner and always ensures that you are fully satisfied with the results!

Firstname Lastname

Founder of Kulov

Quick Contact

(+66) 92-897-0707

admin@devsmith.co

© 2024 Devsmith, Inc. All rights reserved.

Quick Contact

(+66) 92-897-0707

admin@devsmith.co

© 2024 Devsmith, Inc. All rights reserved.

Quick Contact

(+66) 92-897-0707

admin@devsmith.co

© 2024 Devsmith, Inc. All rights reserved.